Over het buurtinitiatief

In 2018 hebben de Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest, RK Parochiekern Lam Gods en het Apostolisch Genootschap het initiatief genomen om in Leiden Zuidwest educatieve en sociale middagbijeenkomsten voor alle ouderen in de wijk te organiseren: het zogenaamde ‘Buurtinitiatief’. In 2019 heeft de Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk zich erbij aangesloten.

Doel is om, in een gezellige sfeer, een goed verdiepend verhaal gericht op de doelgroep (de oudere medemens) te geven, met een onderwerp over leefstijl, cultuur, natuur of sociaal-maatschappelijke problemen.

In principe zijn er vier bijeenkomsten per jaar in afwisselende locaties in Leiden Zuidwest met een voor bewoners en andere betrokkenen interessante lezing, muzikale omlijsting een pauze en een groepsgesprek. Bij ontvangst is er een kopje koffie of thee, in de pauze een hapje en een drankje. Door covid is het ritme in 2020 en 2021 verstoord. Het is in 2022 weer opgepakt.

De bijeenkomsten zijn gratis. Dit is mogelijk door subsidies van de gemeente Leiden, Stichting Carolusgulden, Protestantse Gemeente Leiden en de Christelijk Gereformeerde Kerk.

De organisatiecommissie wordt door bovengenoemde kerken ondersteund. Het initiatief is echter bedoeld voor alle wijkbewoners en betrokkenen bij Leiden Zuidwest en beoogt geen zending of missie. Doel is een verbeterde leefsfeer in Leiden Zuidwest. Alles gebeurt op vrijwillige basis. De namen van de organisatoren staan bij Contacten. Er zijn nog meer vrijwillige medewerkers. De financiën worden beheerd door de penningmeester van de Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest.

Vaak verschijnt in de weken voor de bijeenkomst een interview met degene die de lezing houdt in het Leids Nieuwsblad dat in Leiden huis aan huis wordt verspreid. Verdere aankondigingen gebeuren via posters, flyers, e-mails en berichten in de kerkbladen.

Mensen die op de hoogte gehouden willen worden van komende bijeenkomsten kunnen dit melden bij Anne Wipkink (e-mail: a.wipkink@kpnplanet.nl) en krijgen dan aankondigingen per e-mail toegestuurd.

Commissieleden

Anne Wipkink
Anne Wipkink

Anne Wipkink

Jan Akerboom
Jan Akerboom
Robert Tijdeman
Robert Tijdeman

Jan Akerboom

Rob Tijdeman

Ruud Meester

Henny Zilverentant

Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life
Moments of our life