Voor meer contact in de wijk.

Buurtinitiatief zuidwest

Buurtinitiatief zuidwest

Buurtinitiatief Zuidwest is een initiatief van PKN Zuidwest, RK-kerk Lam Gods, Apostolische Genootschap Leiden en Chr. Geref. kerk ZW. Het wordt financieel ondersteund door Stichting Carolusgulden, Protestantse Gemeente Leiden en de Christelijk Gereformeerde Kerk Leiden.

Volgende bijeenkomst:

De volgende bijeenkomst zal op 10 mei plaatsvinden. De lezing zal gaan over gezond oud worden in de participatiesamenleving. Het aantal 75- plussers neemt neem toe van 1,3 miljoen nu naar 2,9 miljoen in 2045. Dat betekent dat er anders naar ouder worden gekeken wordt. Er wordt verwacht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo zelfredzaam mogelijk blijven. Er is een verandering gaande van de verzorgingsstaat naar de participatie-samenleving. Om zelfstandig te kunnen blijven en eigen keuzen te kunnen maken in het leven, is gezond ouder worden belangrijk. We zien dan ook een verschuiving in zorg en ondersteuning van ziekte naar hulp bij gezondheid. Misschien een nog grotere verandering is de verwachting wat mensen zelf en met elkaar gaan doen en organiseren om zonder professionele ondersteuning gezond en zelfstandig oud te worden en te blijven. Welke mogelijkheden zijn er om zelf actief bij te dragen aan een gezonde en zelfstandige oude dag? We bespreken met elkaar welke aspecten bijdragen aan gezondheid en wat je zelf kunt doen om zo vitaal mogelijk ouder te worden.