Voor meer contact in de wijk.

Buurtinitiatief zuidwest

Het Buurtinitiatief (Leiden) Zuidwest is in 2018 gestart om voor de buurtbewoners en andere belangstellenden middagen te organiseren waarin voor hen interessante lezingen worden gehouden, mooie muziek wordt gespeeld en er gelegenheid is om onderling contact te leggen. Voor iedereen is er een hapje en een drankje.

De volgende bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuidwest vindt plaats op woensdag 15 november 2023. De bijeenkomst is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden. Aanvang 14 uur. Toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Groen Doen in en om Leiden

Sabine Velders - Van der Voort vertelt over goede groene voedselinitiatieven in en rondom Leiden, waar ik bij betrokken ben geraakt.

Sinds 2021 ben ik in “Groentransitie” gegaan. Ik wil in mijn leven meer tijd gebruiken voor schone landbouw zonder pesticiden en kunstmest. Van Biofarmaceutisch Wetenschapper met als werkterrein indienen van geneesmiddelenregistratiedossiers in Europa naar werken met mijn handen in de aarde en het groen. Thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde voeding en samen werken zijn van groot belang. Ik zie prachtige voorbeelden op het gebied van biodiversiteit en gezond eten. Denk aan de gemeenschapstuin Het Zoete Land in Leiden, Bij Mei in Zoeterwoude en Noordwijde in Noordwijk. Zij zijn een kleurrijke oase in steeds meer verstedelijkte gebieden. Daarbij is onlangs de tuinderij Wijdehorst gekomen op het perceel van Land van Ons in Wassenaar. De OOGSTwinkel van Joost van Schie op de Hoge Woerd is een mooi voorbeeld van lekkere, lokale, gezonde voeding. Gelukkig zijn er veel initiatieven aan te wijzen van duurzame, groene projecten. Daarvoor wil ik me zoveel mogelijk inzetten en ook anderen stimuleren om dat te doen. Doe mee en koop vierkante meters van Land van Ons en koop eens bij OOGST.

Sabine Velders - van de Voort