Voor meer contact in de wijk.

Buurtinitiatief zuidwest

Het Buurtinitiatief (Leiden) Zuidwest is in 2018 gestart om voor de buurtbewoners en andere belangstellenden middagen te organiseren waarin voor hen interessante lezingen worden gehouden, mooie muziek wordt gespeeld en er gelegenheid is om onderling contact te leggen. Voor iedereen is er een hapje en een drankje.

De volgende bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuidwest vindt plaats op woensdag 22 februari 2024. De bijeenkomst is in het gebouw van de Pelgrim, Apollotoren 2, Leiden. Aanvang 14 uur. Toegang is gratis. Iedereen is welkom.

De heer Arjan Bacx vertelt over het werk van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit waterschap, een van de 21 die Nederland telt, is gevestigd in Leiden. Het gebied strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Een waterschap heeft tot taak de waterhuishouding in een bepaald gebied te regelen. Dat houdt in: zorg voor de dijken, duinen en dammen om overstromingen te voorkomen, zorg voor voldoende aan- en afvoer van water, en zuivering van het afvalwater dat op het riool wordt geloosd. Normaal gesproken merk je er alleen wat van bij verkiezingen voor het waterschap en bij aanslagen van het waterschap. De lezing biedt een mooie kans er meer over te weten.

De muzikale omlijsting van de middag wordt verzorgd door Carolien Devilee die liederen over water zal zingen en zich op de piano zal begeleiden.

De Apollotoren staat midden in de Apollolaan. Toegang is gratis. Iedereen is welkom! Voor parkeren van een auto moet wel betaald worden.