Voor meer contact in de wijk.

Buurtinitiatief zuidwest

Het Buurtinitiatief (Leiden) Zuidwest is in 2018 gestart om voor de buurtbewoners en andere belangstellenden middagen te organiseren waarin voor hen interessante lezingen worden gehouden, mooie muziek wordt gespeeld en er gelegenheid is om onderling contact te leggen. Voor iedereen is er een hapje en een drankje.

De volgende bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuidwest vindt plaats op woensdag 13 september 2023. De bijeenkomst is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden. Aanvang 14 uur. Toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Deze middag vertelt Ruud Meester jr. (cello) die begeleid wordt door Irina Bodrenkova (piano) over muziek. Aan de hand van drie Leidse componisten, waarvan er twee ook cellisten waren, krijgt u een verhaal met muziek te horen. Cello en piano muziek die bijna nooit meer klinkt, maar toch zeker de moeite waard is. Het verhaal zal worden ondersteund met projecties van historische plaatsen en afbeeldingen, o.a. uit die tijd. Daarna zullen we enkele meer bekende cellowerken laten horen.